Bập bênh

Bập bênh ngựa khớp 1915

1,700,000 đ
Mã sốBB - 1915
Kích thước SP: Dài 90x50x75cm
Chất liệu: Khung bằng sắt, con ngựa bằng nhựa Compusitts
Công dụngGiúp trẻ em vận động, vui chơi bập bênh, phát triển tư duy, trí tuệ 
Độ tuổi: 2 - 6 tuổi
Xuất xứ: Nhập khẫu
Bảo hành12 Tháng

 

Đặt hàng Chi tiết

Bập bênh cá vàng 1912

1,800,000 đ
Mã sốBB - 1912
Kích thước SP: Dài 120x50x95cm
Chất liệu: Bằng nhựa Compusitts
Công dụngGiúp trẻ em vận động, vui chơi bập bênh, phát triển tư duy, trí tuệ 
Độ tuổi: 2 - 6 tuổi
Xuất xứ: Nhập khẫu
Bảo hành12 Tháng

 

Đặt hàng Chi tiết

Bập bênh 1911

1,800,000 đ
Mã sốBB - 1911
Kích thước SP: Dài 120x70x75cm
Chất liệu: Bằng nhựa Compusitts
Công dụngGiúp trẻ em vận động, vui chơi bập bênh, phát triển tư duy, trí tuệ 
Độ tuổi: 2 - 6 tuổi
Xuất xứ: Nhập khẫu
Bảo hành12 Tháng

 Bập bênh 

Đặt hàng Chi tiết

Bập bênh 1903

1,600,000 đ
Mã sốBB - 1907
Kích thước SP: Dài 90x40x65cm
Chất liệu: Bằng nhựa Compusitts
Công dụngGiúp trẻ em vận động, vui chơi bập bênh, phát triển tư duy, trí tuệ 
Độ tuổi: 2 - 6 tuổi
Xuất xứ: Nhập khẫu
Bảo hành12 Tháng
Đặt hàng Chi tiết

Bập bênh 1907

2,200,000 đ
Mã sốBB - 1907
Kích thước SP: Dài 120x80x65cm
Chất liệu: Khung bằng sắt, ghế bằng nhựa Compusitts
Công dụngGiúp trẻ em vận động, vui chơi bập bênh, phát triển tư duy, trí tuệ 
Độ tuổi: 2 - 6 tuổi
Xuất xứ: Nhập khẫu
Bảo hành12 Tháng

 

Đặt hàng Chi tiết

Bập bênh 1804

950,000 đ
Mã sốBB - 1804
Kích thước SP: Dài 130x40x55cm
Chất liệuBằng Nhựa LLDPE nhập khẩu
Công dụngGiúp trẻ em vận động, vui chơi bập bênh, phát triển tư duy, trí tuệ 
Độ tuổi: 2 - 6 tuổi
Xuất xứ: Nhập khẫu
Bảo hành12 Tháng
Đặt hàng Chi tiết

Bập bênh 1803

950,000 đ
Mã sốBB - 1803
Kích thước SP: Dài 130x40x55cm
Chất liệuBằng Nhựa LLDPE nhập khẩu
Công dụngGiúp trẻ em vận động, vui chơi bập bênh, phát triển tư duy, trí tuệ 
Độ tuổi: 2 - 6 tuổi
Xuất xứ: Nhập khẫu
Bảo hành12 Tháng
Đặt hàng Chi tiết

Bập bênh 1601

680,000 đ
750,000 đ
Mã sốBB - 1601
Kích thước SP: Dài 75x40x45cm
Chất liệuBằng Nhựa LLDPE nhập khẩu
Công dụngGiúp trẻ em vận động, vui chơi bập bênh, phát triển tư duy, trí tuệ 
Độ tuổi: 2 - 6 tuổi
Xuất xứ: Nhập khẫu
Bảo hành12 Tháng
Đặt hàng Chi tiết

Bập bênh 1611

800,000 đ
Mã sốBB - 1611
Kích thước SP: Dài 110x40x40cm
Chất liệuBằng Nhựa LLDPE nhập khẩu
Công dụngGiúp trẻ em vận động, vui chơi bập bênh, phát triển tư duy, trí tuệ 
Độ tuổi: 2 - 6 tuổi
Xuất xứ: Nhập khẫu
Bảo hành12 Tháng
Đặt hàng Chi tiết

Bập bênh 1608

670,000 đ
750,000 đ
Mã sốBB - 1608
Kích thước SP: Dài 75x40x55cm
Chất liệuBằng Nhựa LLDPE nhập khẩu
Công dụngGiúp trẻ em vận động, vui chơi bập bênh, phát triển tư duy, trí tuệ 
Độ tuổi: 2 - 6 tuổi
Xuất xứ: Nhập khẫu
Bảo hành12 Tháng
Đặt hàng Chi tiết

Bập bênh 1605

680,000 đ
750,000 đ
Mã sốBB - 1605
Kích thước SP: Dài 75x40x55cm
Chất liệuBằng Nhựa LLDPE nhập khẩu
Công dụngGiúp trẻ em vận động, vui chơi bập bênh, phát triển tư duy, trí tuệ 
Độ tuổi: 2 - 6 tuổi
Xuất xứ: Nhập khẫu
Bảo hành12 Tháng
Đặt hàng Chi tiết

Bập bênh 1604

680,000 đ
750,000 đ
Mã sốBB - 1604
Kích thước SP: Dài 75x40x55cm
Chất liệuBằng Nhựa LLDPE nhập khẩu
Công dụngGiúp trẻ em vận động, vui chơi bập bênh, phát triển tư duy, trí tuệ 
Độ tuổi: 2 - 6 tuổi
Xuất xứ: Nhập khẫu
Bảo hành12 Tháng
Đặt hàng Chi tiết

Bập bênh 1602

680,000 đ
750,000 đ
Mã sốBB - 1602
Kích thước SP: Dài 75x40x55cm
Chất liệuBằng Nhựa LLDPE nhập khẩu
Công dụngGiúp trẻ em vận động, vui chơi bập bênh, phát triển tư duy, trí tuệ 
Độ tuổi: 2 - 6 tuổi
Xuất xứ: Nhập khẫu
Bảo hành12 Tháng
Đặt hàng Chi tiết

Bập bênh 1503

Liên hệ
ã sốBB - 1503
Kích thước SP: Dài 50x30x30cm
Chất liệuBằng Nhựa LLDPE nhập khẩu
Công dụngGiúp trẻ em vận động duy chuyển và vui chơi 
Độ tuổi: 2 - 6 tuổi
Xuất xứ: Nhập khẫu
Bảo hành12 Tháng
Đặt hàng Chi tiết

Bập bênh 1502

Liên hệ

 

Mã sốBB - 6802
Kích thước SP: Dài 50x30x30cm
Chất liệuBằng Nhựa LLDPE nhập khẩu
Công dụngGiúp trẻ em vận động duy chuyển và vui chơi 
Độ tuổi: 2 - 6 tuổi
Xuất xứ: Nhập khẫu
Bảo hành12 Tháng
Đặt hàng Chi tiết

Bập bênh 1501

Liên hệ

 

Mã sốBB - 6801
Kích thước SP: Dài 60x30x30cm
Chất liệuBằng Nhựa LLDPE nhập khẩu
Công dụngGiúp trẻ em vận động duy chuyển và vui chơi 
Độ tuổi: 2 - 6 tuổi
Xuất xứ: Nhập khẫu
Bảo hành12 Tháng
Đặt hàng Chi tiết
Chat Facebook